Energija1
Hvac Shop

Mjerenje kvalitete električne energije

Tvrtka Cras d.o.o. nudi Vam uslugu mjerenja kvalitete električne energije za solarne elektrane pomoću
naprednog profesionalnog uređaja koji omogućava dugotrajno praćenje kvalitete električne energije i
kasniju analizu rezultata i izradu izvještaja na računalu. Uređaj METREL MI 2892 najčešće se koristi za
mjerenje kvalitete električne energije u solarnim elektranama prije i poslije spajanja u elektroenergetski
sustav, budući da je obveza korisnika prije puštanja u rad fotonaponske elektrane obaviti mjerenje
utjecaja elektrane na elektroenergetski sustav.

Mjerenje kvalitete električne energije za solarne elektrane putem prijenosnog uređaja za analizu
kvalitete mreže omogućuje praćenje i procjenu različitih parametara električne energije kako bi se
osigurala optimalna i pouzdana radna izvedba solarnih elektrana. Prijenosni uređaji za analizu kvalitete
mreže, poznati i kao analizatori kvalitete električne energije, koriste se za bilježenje, mjerenje i analizu
različitih parametara električne energije, uključujući sljedeće:

1. Mjerenje napona ključno za provjeru je li isporučena električna energija unutar prihvatljivih
granica

2. Praćenje opterećenja sustava i identifikacija eventualnih problema s preopterećenjem ili
neravnotežom

3. Mjerenje frekvencije električne enegije kako bi se osiguralo da se solarne elektrane sinkroniziraju s mrežom i održavaju stabilnu radnu frekvenciju

4. Identificiranje i kvantificiranje prisutnosti harmonika u električnom signalu

5. Procjena učinkovitosti pretvorbe električne energije u solarnim elektranama

6. Detektiranje i snimanje trenutka sagnuća napona za identifikaciju problema u napajanju i zaštiti
osjetljive opreme

7. Mjerenje prekida napajanja i dijagnosticiranje problema

Prijenosni uređaji za analizu kvalitete mreže obično su opremljeni senzorima i softverom koji omogućuju
snimanje, pohranu i analizu prikupljenih podataka. Ti uređaji mogu biti povezani s računalom ili mrežom
kako bi se omogućilo daljinsko praćenje i analiza kvalitete električne energije u solarne elektrane.

U svrhu mjerenja kvalitete električne energije za solarne elektrane tvrtka Cras d.o.o. koristi prijenosni uređaj MI 2892 PowerMaster.
MI 2892 PowerMaster je uređaj za analizu kvalitete mreže u trofaznim sustavima, koji korisniku svojim
velikim, jasnim grafičkim prikazom u boji omogućuje otkrivanje nepravilnosti u harmonikama, fazorima i
valnim oblicima u sustavu jednostavnim povezivanjem uređaja. Uređaj je razvijen za dugotrajna
snimanja, kao i za traženje i ispravljanje problema kvalitete električne energije u trofaznim i jednofaznim
distribucijskim sustavima. Prikladni gumbi za brzo postavljanje čine uređaj još jednostavnijim i

omogućuju brži pregled podataka za rješavanje problema. Moderni softverski paket PowerView3
omogućuje detaljnu analizu snimljenih podataka, izravno čitanje podataka s MicroSD kartice, analizu
dugoročnih snimaka i automatsko stvaranje profesionalnih izvješća o testiranju.

Za točnu procjenu troškova mjerenja kvalitete električne energije kontaktirajte nas na e-mail
info@cras.hr putem kojeg ćete s našim djelatnicima dogovoriti uslugu.